Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetur adipiscing elit.

Política de privacitat

Objete.

Les presents condicions generals (d'ara endavant "Condicions Generals") regulen l'ús de tots els serveis que la companyia mercantil Recader Grau, SL, posa a disposició dels usuaris en el Web Site de la seva propietat, situada a la URL http: // www.recadergrau.com

Concepció Ametllé Escorsa (en endavant "Recader Grau") és una persona física, el domicili social es troba situat en Avinguda Catalunya, 224-226 08150 PARETS DEL VALLÈS · Barcelona CIF: 37995569Y.

La simple utilització de la present Web Site suposa la plena acceptació i sense reserva, per part de l'usuari, de les condicions generals, que, en qualsevol moment, podran ser modificades per Recader GRAU. Així mateix, els usuaris es sotmeten expressament a aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que, relacionats amb continguts o serveis concrets que especifiquin el que preveuen les presents Condicions Generals, siguin posats en el seu coneixement, sempre que el seu contingut no s'oposi a les mateixes.

Recader Grau ofereix, amb caràcter gratuït, als usuaris del seu Web Site, accés a informació i continguts relacionats amb els seus serveis, mitjançant la seva exhibició directa o mitjançant dispositius tècnics d'enllaços a altres web sites d'Internet.

Exclusió de responsabilitat pel funcionament del Web Site i els seus serveis.

Recader Grau es reserva el dret a cancel·lar i / o modificar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les presents Condicions Generals, així com la informació, les prestacions i les característiques dels productes i serveis que s'ofereixen a través del Web Site . No obstant això, sempre que això sigui possible, s'avisarà amb antelació de qualsevol cancel·lació o modificació prevista en el mateix.

A l'efecte de l'anterior, Recader Grau no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que, en ocasió de les cancel·lacions o modificacions esmentades, pugui patir l'usuari.

Registre.

Algun dels serveis que el Web Site ofereix només són disponibles quan prèviament s'ha completat el procés de registre. A aquests efectes, s'entén que aquest procés és sempre completat per persona que actua amb plena capacitat d'obrar, ja sigui en el seu propi nom i dret, ja sigui a través de representació.

Utilizació del Web Site i els serveis pels usuaris.

No podeu fer servir aquest Web Site per realitzar activitats difamatòries, nocives o il·legals, o que vagin contra els bons usos i costums, o que puguin ofendre o perjudicar terceres persones.

Igualment, està prohibit alterar, o intentar alterar, el funcionament d'aquest Web Site, així com accedir a les seves bases de dades.

Excepte prèvia i expressa autorització, específicament atorgada a aquest efecte per part de Recader Grau, l'usuari no podrà obtenir, o intentar obtenir, qualsevol tipus de contingut accessible a través del Web Site o els serveis que ofereix, utilitzant mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte, o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

A efectes de tot l'anterior, Recader Grau es reserva el dret d'exercir les accions legals que consideri pertinents contra aquells que fessin mal ús i atemptessin contra aquest Web Site i la informació en ell o a través d'ell dipositada.

Límit d'accés.

Recader Grau es reserva el dret d'impedir l'accés o expulsar dels serveis d'aquest Web Site, a aquelles persones que facin mal ús.

Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts del Web Site.

Recader Grau no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts del Web Site, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) de l'usuari, o en els documents electrònics i fitxers que en ell s'emmagatzemen. A aquests efectes, Recader Grau no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats pels mateixos.

Exclusió de responsabilitat dels continguts de Tercers.

Recader Grau no és responsable, ni directament ni subsidiàriament, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació del tipus que sigui, l'origen estigui en l'usuari o qualsevol altra persona o entitat aliena a la Companyia, i que es doni a conèixer a través dels serveis del Web Site.

Exclusió de responsabilitat pels continguts i serveis allotjats fora del Web Site.

El Web Site posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaços que permeten l'accés a altres pàgines web o sites gestionats per tercers. Recader Grau no té la titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que els mateixos contenen, de manera que no és responsable, ni directament ni subsidiàriament, d'aquestes pàgines web o sites.

Copyright.

L'ús d'aquest web pressuposa el coneixement que el mateix pot contenir informació, programari, fotos, gràfics, música, sons, imatges, i uns altres materials i serveis subministrats per Recader Grau o, sota llicència, per subministradors independents dels mateixos. Tot aquest contingut està protegit per les normes reguladores de la propietat intel·lectual i industrial així com per les reguladores de la propietat privada.

A l'efecte de l'anterior, l'usuari pot visualitzar el contingut de la web, i fins i tot imprimir-lo, copiar-lo, i emmagatzemar-lo en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. Per tant, queda terminantment prohibida la seva utilització amb fins comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació sense l'autorització prèvia i per escrit de Recader Grau, en aquest cas haurà de fer-se mantenint en tot moment el "Copyright" intacte. Serà considerada una violació de les lleis internacionals del "Copyright", que protegeixen els drets de l'autor, tot ús o modificació dels continguts per a qualsevol altra finalitat diferent de l'autoritzat.

En cap cas l'accés al Web Site implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total o parcial, dels drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts del mateix.

Totes les marques que es citen en el Web Site són propietat dels seus respectius propietaris, i el contingut i procedència del mateix, pertany i és responsabilitat dels seus autors legals. Per tant, Recader Grau no assumeix cap responsabilitat sobre la seva exactitud i veracitat, així com sobre el mal ús que d'ella pugui fer-se ..

jaumegrau@recadergrau.com

peregrau@recadergrau.com

Contactar

Si us plau teclegi el següent codi:

86941

Recader Grau


Avda Catalunya 224-226
08150 Parets del Vallès · Barcelona
Telèfon:
93 562 06 60
Fax:
93 562 16 71
Mòbils:
657 874 030 / 696 935 208
E-mail: